Fragmenteringsanlegg

Bano produserer envalsede fragmenteringsanlegg for bearbeiding av en mengde ulike materialer: metallskrot, elskrot og kabler, søppel, brennbare materialer og dekk med mer.

Både stasjonære og mobile maskiner som kan kjøres med sikt for ønsket sluttfraksjon direkte. Også komplette anlegg med metallseparator, mateband og plattformer for manuell sortering med mer kan tilbys og skreddersys etter behov. Kapasitet på opp til 15 tonn skrot og opp til 40 tonn fast avfall i timen.

Banoanlegg montert på semi-trailer

Maskintyper

PREMAC er en serie enakslede maskiner for bearbeiding av skrapmetall og annet avfall. De kan kjøres med sikt under fragmenteringen for en ønsket sluttfraksjon direkt. Automatisk og kontinuerlig mating gir  høy effektivitet og kapasitet. Vedlikehold er enkel gjennom å hydraulisk kjøre unna bunnplaten. Kapasitet på skrap er mellom 3 og 15 tonn per time avhengig av modell og type av skrap. For fast avfall er kapasiteten mellom 8 og 40 tonn per time.

MAC-S er enakslede maskiner som er spesielt effektive ved behandling av fast avfall. Selv for mange forskjellige materialer som plast, elkabler, tre og elektrisk skrap, er de godt egnet. Tilgjengelig med enten mekanisk eller hydraulisk drift og kan utstyres med flere sikt typer. Kapasiteter på mellom 1 og 9 tonn per time, avhengig av materialene.

MAC er enakslede maskiner for mange ulike materialer som fast avfall, plast, elkabler, tre og elektrisk skrap. Tilgjengelig med enten mekanisk eller hydraulisk drift. Bano Easy Line er spesielt utviklet for å skille metaller fra plast og klarer selv elektrisk skrap. Kapasiteten er 0,5 til 5 tonn per time.

Anlegg for skrap

Besøk vår leverandør
Bano