Støvdempende Hydro Boss vannkanoner

Støv er et problem innen mange ulike bransjer. Eksempler inkluderer riving, resirkulering og prosessindustri. Vi kan nå tilby utstyr som effektivt løser problemene og byrden av støv.

Brosjyr: komplett produktkatalog vannkanoner.

Mobile vannkanoner fra produsenten WLP løser problemene med støv som følge av slikt avfall og riving. Vannkanonen skaper en "vann-sky" eller en "vann gardin" som effektivt binder støvpartiklene - mens de er i lufta. Partiklene i vannskyen er svært små og partikkelstørrelsen kan reguleres med forskjellig dysestørrelser kombinert med den sterke luftstrømmen fra turbinen.

Det er en meget effektiv og økonomisk fordelaktig metode for støv kontroll. Vann-og energiforbruk er redusert drastisk i forhold til tradisjonelle metoder for demping, for eksempel spyling med vannslange eller vann spredning med sprinkleranlegg. Generering av vanntåken har et minimalt bruk av vann, som da også reduserer vått underlag med gjørme og søle.

Videre er det mulig å arbeide direkte i området under vanntåken vannkanonene produserer. En annen fordel er at vannkanonen ikke bare er støvdempende, vanntåke formet som små vannpartikler binder også lukt molekyler, og dermed kan denne metoden brukes mot luktproblematikken ved ulike prosesser.

Dust_Boss_WLP vannkanon monteret på et tårn for att dekke et ekstra stort område

Den helt nye serien av våre Hydro Boss vannkanoner fungerer veldig bra mot både uønsket støv og lukt. De finnes i flere modeller oge er tilgjengelig både som stasjonære og mobile, og kan monteres på et tårn for utvidet dekning. De kan også monteres på en liten henger for enkel transport og bevegelse på arbeidsplassen. Som stasjonær veier de mellom 900 og 950 kg og som mobile mellom 450 og 500 kg.

WLP D10 har rekkevidde 10 - 15 meter. 200V. Hjulchassi. 58 kg. Innendørs og utendørs.

WLP D40 har rekkevidde 20 - 30 meter. 16 Ampere. Hjulchassi. 220 kg.

WLP D50 har rekkevidde 30 - 40 meter. 32 Ampere. Hjulchassi. 240 kg.

WLP 500 har rekkevidde 40 - 50 meter. 32 Ampere.

WLP 700 har rekkevidde 60 - 70 meter. 63 Ampere.

WLP 718 har rekkevidde 80 - 90 meter. 63 Ampere.

WLP 500, 700 og 718 har 340° rotasjon. Høyde kan justeres mellom -20° og 45°, noe som gir meget gode innstillingsmuligheter. Vannforbruk mellom 9 og 28 liter per minutt, ved anbefalt trykk på 10 bar, for WLP500. Tilsvarende tall for WLP700 er mellom 13 og 77 liter per minutt.

Det finnes også en rekke alternativer, for eksempel en pumpe som gir WLP500 og WLP700 en rekkevidde på ca 45 henholdsvis 65 meter. Maskinene dekker tilsvarende 6000 m2 henholdsvis 12 500 m2 med effektiv støvdempende vanntåke. Som et referansepunkt, tilsvarer en fotballbane litt mer enn 7000 m2. Andre alternativer inkluderer elektrisk rotasjon og høydejustering og fjernkontrollen, som gir mulighet for praktisk og effektiv kontroll på avstand, for eksempel fra førerhus, er tilgjengelig om ønskelig.

For de virkelig store jobbene, finnes disse vannkanoner:

WLP 800 har rekkevidde 100 - 110 meter. PLC kontroll. Automatiske rørlelser. 40 kW.

WLP 1200 har rekkevidde 130-150 meter. PLC kontroll. Automatiske rørlelser. 100 kW

Dust_Boss vannkanoner montert på mobile hjulchassis

Vannkanoner har et vidt bruksområde, og kan være en effektiv løsning i mange forskjellige bransjer og prosesser - hvor du har problemer med støv og lukt. Her er noen eksempler:

 • Riving
 • Demolering
 • Gjenvinning
 • Betongknusning
 • Flising
 • Avfallshåndtering
 • Sandtak
 • Betongverk
 • Gruver
 • Havner
 • og mye mer...

Last ned Hydro Boss WLP brosjyrer

Besøk vår leverandør
WLP