Støvdæmpende Hydro Boss vandkanoner

Støvudvikling er et problem indenfor mange forskellige brancher. Som eksempler kan nævnes nedrivning, genvinding og processindustrier. Vi kan nu tilbyde udstyret som effektivt løser problemerne og generne ved støvudvikling.

Brochure: komplett produktkatalog vandkanoner.

Mobile vandkanoner fra producenten WLP løser problemerne ved støvudvikling, som opstår ved eksempelvis affaldshåndtering og nedrivning. Vandkanonen skaber en ”vand-tåge”, eller et ”vand-gardin”, som effektivt binder støvpartiklerne - allerede mens disse er i luften. Vand-tåge partikelerne er meget små og partikelstørelsen reguleras ved anvendelse af forskellige dyse størelser, kombiniert med den kraftige luftstrøm fra turbinen.

 

Det er en meget effektiv og samtidig økonomisk fordelagtig metode til støvbekæmpelse. Vand– og energiforbruget formindskes drastisk i forhold til traditionelle metoder til støvbekæmpelse, så som spuling med vandslange eller vandspredning med sprinkere. Frembringelse af vandtåge har et minimalt vandforbrug, og dermed undgår man unødig mudder og ophobning af vand.

 

Endvidere er det muligt at arbejde umiddelbart i området under den vandtåge vandkanonen frembringer. En yderligere fordel er, at vandkanonerne ikke bare er støvbekæmpende, i vandtågen dannes så små vandpartikler, at disse binder duftmolekyler, og dermed kan metoden bruges ved bekæmpelse af lugt-gener, som fremkommer ved forskellige processer.

 

Dust_Boss_WLP vandkanon monteret på et tårn for extra stor dækning.

Den helt nye serie af vores Hydro Boss vandkanoner arbejder effektivt mod både uønsket støv og lugt. De findes i flere forskellige modeller, i både stationære og mobile udførelser. De kan også monteres på et tårn for extra stor dækning, eller på en anhenger for nem transport mellem arbejdspladser og instant på arbejdspladsen.

WLP D10 har rækkevidde 10 - 15 meter. 200V. Hjulchassi. 58 kg. For udendørs og indendørs.

WLP D40 har rækkevidde 20 - 30 meter. 16 Ampere. Hjulchassi. 220 kg.

WLP D50 har rækkevidde 30 - 40 meter. 32 Ampere. Hjulchassi. 240 kg.

WLP 500 har rækkevidde 40 - 50 meter. 32 Ampere.

WLP 700 har rækkevidde 60 - 70 meter. 63 Ampere.

WLP 718 har rækkevidde 80 - 90 meter. 63 Ampere.

WLP 500, 700 og 718 vandkanoner har 340° rotation. Højden kan justeres mellem -20° og 45°, hvilket giver gode indstillingsmuligheder. Vandforbrug mellem 9 og 28 liter per minut, ved den anbefalede tryk på 10 bar, for WLP500. Det tilsvarende tal for WLP700 er mellem 13 og 77 liter per minut.

Det findes flere alternativer, for exempel en pumpe som giver WLP500 og WLP700 en rækkevidde på omkring 45 henholdsvis 65 meter. Maskinerne dækker tilsvarende 6000 m2 henholdsvis 12 500 m2 med effektiv støvdæmpende vandtåge. Som et referencepunkt svarer en fodboldbane til ca 7000 m2. Andre alternativer inkluderer fjernbetjening og elektriske rotation og højdejustering.

For de virkelig store arbejdspladser findes disse vandkanoner:

WLP 800 har rækkevidde 100 - 110 meter. PLC-styring. Automatiske rørelser. 40 kW.

WLP 1200 har rækkevidde 130 - 150 meter. PLC-styring. Automatiske rørelser. 100 kW.

Dust_Boss vandkanoner monteret på mobile hjulchassis

De støvbekæmpende vandkanoner har et bredt anvendelsesområde, og kan være en effektiv løsning indenfor mange forskellige brancher og processer – overalt hvor man har problemer med støv og lugtgener. Her er nogle eksempler:

 • Nedrivning
 • Genvinding
 • Betonknusning
 • Træflising
 • Affaldshåndtering
 • Kompostering
 • Skrothåndtering
 • Savværker
 • Grusgrave
 • Cement/beton-industri
 • Miner
 • Havne
 • og meget mere

Download Hydro Boss WLP brochurer

 

Besøg vores leverandør

WLP