Dammdämpande Hydro Boss vattenkanoner

Vid flera olika verksamheter som rivning, sönderdelning eller återvinning av material, lastning och lossning med mera, kan dammspridning vara ett problem. Vi kan erbjuda rätt utrustning för att avhjälpa dessa bekymmer som dammet orsakar.

Broschyr: komplett produktkatalog vattenkanoner.

Dammspridningsproblemen som uppstår vid avfallshantering löser vi med våra mobila maskiner från tillverkaren WLP. Dessa skapar ridåer av vattendimma och binder därigenom dammet i luften. Det här är en mycket effektiv och ekonomisk metod. Vatten- och energiförbrukningen minskar drastiskt jämfört med traditionella metoder för dammbekämpning, som vattenslangar eller spridare. Vattendimman gör heller inte arbetsområdet lerigt eller överdrivet blött. Det går därför utmärkt att arbeta direkt under den vatttendimma som maskinerna skapar. Ännu en fördel är att vattenkanonerna inte bara bekämpar dammet, utan även de odörer som uppstår vid olika verksamheter. Det går att tillsätta odörbekämpande medel vid behov. Dessa är framtagna för att inte ha någon negativ åverkan på vare sig djurlivet, miljön eller människor.

Dust_Boss_WLP vattenkanon monterad på ett torn för att täcka ett extra stort område

Våra Hydro Boss vattenkanoner fungerar utmärkt mot både ovälkommet damm och odörer och finns i fyra olika modeller. De finns i både stationärt och mobilt utförande samt kan även monteras på ett torn för utökat täckningsområde. De kan också monteras på en liten släpvagn för smidig transportering och förflyttning på arbetsplatsen.

Vattenkanonerna har 340o rotation. Samtidigt kan elevationen justeras i ett spann mellan -20o och 45o vilket sammantaget ger mycket goda inställningsmöjligheter. Vattenåtgången kan också regleras i flera steg för bästa effekt.

WLP Demolitor är den minsta vattenkanonen och en utmärkt ingångsmaskin för många olika behov. Den är monterad på hjulchassi och har manuella rörelser. Finns i tre utföranden.

Demolitor 10 har en räckvidd på 10 - 15 meter. Den går på 200 volt och kan även användas inomhus. Vattenförbrukning upp till 10 liter per minut vid 10 bar, 12 liter vid 15 bar. 

Demolitor 40 har en räckvidd på 20 - 30 meter. Vattenförbrukning upp till 28 liter per minut vid 10 ba. Den går på 16 Ampere elanslutning vilket gör att den oftast kan användas direkt på platsen utan ytterligare elinstallationer. D40 kan utrustas med 270o rotation och fjärrbetjäning

Demolitor 50 har en räckvidd på 30 - 40 meter och kräver 32 Ampere. Vattenförbrukning upp itll 34 liter per minut vid 10 bar. D50 kan utrustas med 270o rotation och fjärrbetjäning.

WLP500 har en räckvidd på 40 - 50 meter och täcker därmed in motsvarande 6000 m2. Som referenspunkt kan nämnas att en fotbollsplan motsvarar drygt 7000 m2. Vattenförbrukningen ligger på mellan 9 och 28 liter per minut, vid rekommenderat tryck om 10 bar. 32 Ampere elanslutning.

WLP700 har en räckvidd på 60 - 70 meter och täcker 12500 m2. Vatttenförbrukning mellan 13 och 77 liter per minut. 32 Ampere elanslutning.

WLP718 har en räckvidd på 80 - 90 meter och täcker 24000 kvm. WLP 718 passar för applikationer som kräver högsta möjliga dammdämpande förmåga. Vatttenförbrukning från 19 liter per minut. 63 Ampere elanslutning.

För riktigt stor täckningsyta finns stora maskiner för högsta kastlängd och maximal kapacitet. WLP 800 med räckvidd 100 - 110 m. 30+10 kW. Vattenåtgång 140 - 500 l/min. PLC-styrning.  WLP 1200 meden räckvidd 130 - 150 m. 90+10 kW. Vattenåtgång 140 - 500 l/min. PLC-styrn..

Det finns också en mängd olika tillval till vattenkanonerna för att anpassa dem till varje tänkbar arbetssituation. Bland annat elstyrd rotation och elevation samt ffjärrbetjäning, som ger möjlighet till bekväm styrning på avstånd från exempelvis en maskinhytt.  

Dust_Boss vattenkanoner monterade på mobilt hjulchassi

De dammdämpande och odörhämmande vattenkanonerna har således ett brett användningsområde och är effektiva inom många olika verksamheter som till exempel:

 • Rivningsarbeten
 • Återvinning
 • Krossning
 • Flisning
 • Avfallshantering 
 • Kompostering
 • Grustag
 • Betongtillverkning
 • Stålverk
 • Sågverk
 • Gruvor
 • Hamnar
 • ...och mycket mer.

Ladda ner broschyrmaterial för våra Hydro Boss WLP

Besök vår leverantör
WLP

timberland outlet nb574 gucci bags reebok pump keds taiwan ray ban 2140 beats beats timberland outlet ray ban wayfarer ray ban 3025 ray ban 2140 keds taiwan vans vans nb574 reebok pump gucci taiwan keds taiwan cheap moncler jackets moncler outlet cheap nike dunks