FÖRSÄLJNING - UTHYRNING - SERVICE

Maskiner och utrustning för RIVNING, SKROT, HANTERING & ÅTERVINNING

Välkommen till Andersen!
Vi är leverantör av maskiner och verktyg till demolering, hantering, sortering, separering och återvinning. När det gäller material som betong, asfalt, trä och biomassa, avfall med mera. Med lång erfarenhet och ett brett produktsortiment av effektiva utrustning, kan vi erbjuda Dig de rätta lösningarna till Din rivnings- och återvinningsverksamhet. 

Vi rekommenderar:

Transporttankar för diesel 220 liter nu med låsbart lock som tillval. Transporttankar för diesel, bensin och AdBlue 55 och 110 liter. För diesel och AdBlue även i storlek för 220 och 440 liter. Dieseltank, bensintank, bränsletank, plasttank, adbluetank. flaktank, pickuptank. mobiltank, mobila tankar

LADDA NER VÅR BROSCHYR HÄR.

Våra produkter

RivningsrobotarAVANT robotar & redskapsbärare
Små och starka rivningsmaskiner för håltagning, rivning, sanering. Rivningsrobotar och redskapsbärare utgör ett demoleringsteam att räkna med - Twin Demolition konceptet. 

EdilGrappa verktyg
Smidiga och starka handverktyg för att klippa armering, kablar, bilar etc. Batteri, el eller hydraulisk drift. För demolering, återvinning, bygg och industri, räddningstjänst med mera.

Rivnings- och återvinningsverktygRivnings- & Demoleringsverktyg  samt Återvinningsverktyg
Vi har effektiv demoleringsutrustning såsom kombisaxar med snabbt hydrauliskt käftbyte, rivningsgripar, siktskopor och grävskopor m.m.

Specialbyggda rivningsmaskinerSpecialbyggda rivningsmaskiner
Grävmaskiner utrustade med höjd-rivningsaggregat ger ökad räckvidd. Rivning från kranar är ett annat exempel på effektiva, skräddar-sydda lösningar för alla rivningsjobb.

HydraulhammareHydraulhammare
Den moderna versionen av detta verktyg uppfyller kraven på effektivitet. Hammaren har fortfarande sina förtjänster inom rivning och återvinning.

Krossar, Siktar & Kombikrossar 
Mobila maskiner för bergkrossning och återvinning av asfalt, betong, tegel m.m. Slagkrossar och specialmaskiner med inbyggd vindsikt och metalseparator.

Käftkrossar
Moderna mobila käftkrossar för entreprenören som redan återvinner eller vill starta. Effektiva och lönsam produktion från starten. För kross-ning av rivningsmassor, tegel etc.

Skrothantering - hammarkvarnar, skrotsaxar och pressar samt materialhanterare och polygriper Skrotsaxar och hammarkvarnar Effektiv volymreducering av skrymmande skrot med semi-mobila skrotsaxar, Fragmentering till jämn slutfraktion med stationära hammarkvarnar.

Skrothantering - hammarkvarnar, skrotsaxar och pressar samt materialhanterare och polygriper Skrotpressar och pressklippar
Beprövade maskiner för snabb och kostnadseffektiv balning av metallskrot med skrotpressar och klippning med kombinerade pressklippar.

Avfall-, virke- och biomassakrossarAvfallskrossar, Biomassa-, Virke- 
Modern avfallshantering innebär sortering och sönderdelning. Istället för att köra avfallet på deponi kan materialet tillvaratas och bli till en resurs istället för en belastning.

MaterialhanterareMaterialhanterare 
För sortering och skrothantering, lastning och lossning i hamnar med mera. Kan utrustas med en mängd olika tillval och är användbara inom många olika applikationer.

FragmenteringsanläggningarFragmenteringsanläggningar 
Maskiner och kompletta anläggningar för återvinning, separering och volymreducering av avfall, metall- och elskrot, kablar, plast, brännbart med mera.

Vindsiktar och metallseparatorerVindsiktar & Metallseparatorer
Sortering av blandmaterial till rena fraktioner har länge varit både tidsödande och kostsamt. Nu finns äntligen effektiva, snabba och lönsamma metoder.

Siktar och transportbandSiktar och transportband
Med skivsiktar för slagg, torr-våt separering etc. Transportband för alla möjliga applikationer och material som byggavfall, sten och grus, träflis och jordmassor.

AsfaltverkAsfaltverk
Asfaltsprodukter är ett av de mest lönsamma materialen att återvinna och är samtidigt positivt för miljön. Produktion med återanvänd asfalt sparar resurser.

Hydro boss vattenkanonerVattenkanoner mot damning
Dammspridning är ett problem vid många verksamheter, som det blir allt viktigare att komma till rätta med. Det finns effektiva metoder för att motverka dammproblemen.

Dieseltankar & transporttankarDieseltankar & Transporttankar 
Låt inte dina entreprenadmaskiner bli stående utan bränsle. Undvik dieselsstölder! Transport av diesel, bensin, AdBlue eller vatten är enkelt med våra plasttankar.
 55 - 440 liter.

Vi_är_medlemmar_i_European_Demolition_Association_&_MaskinLeverantörerna

  

 

Aktuellt

2015-02-19: Ny rälsklipp för järnvägsentreprenad2015-02-19: Ny rälsklipp för järnvägsentreprenad
Nytt verktyg från Trevi Benne går som tåget när det gäller att kapa rälsen.

2015-01-22: Nya konkrossar från GIPO2015-01-22: Nya konkrossar från GIPO
Mobila maskiner som producerar små materialstorlekar.

2014-12-08: Skrotgripar i extra förstärkt utförande2014-12-08: Skrotgripar i extra förstärkt utförande
Nya polygripar för tuffa tag lanseras av Andersen Contractor.

Nya lagermaskiner

Trevi Benne PMG 10S Riv- och sortergripTrevi Benne PMG 10S Riv- och sortergrip
För 15 - 20 tons maskin. Bredd 900 mm. Öppning 1950 mm. Kontinuerlig 360° rotation. En storsäljare.

EdilGrappa MU16 batteridriven armeringsklippEdilGrappa MU16 batteridriven armeringsklipp
Kvalitetsverktyg med kraftfull prestanda som klarar upp till Ø 16 mm. Klipptid 3 - 4 sek. 140 klipp per laddning. Levereras med två batterier och 230V laddare i praktisk plastlåda.

Indeco HP  150 HD W HydraulhammareIndeco HP 150 HD W Hydraulhammare
Vikt 98 kg. För 0,7 - 3 tons maskin. Minsta hammaren i programmet, i Heavy Duty utförande.

Begagnade lagermaskiner

Arjes VZ 750 DK betongkrossArjes VZ 750 DK betongkross
Två-valsad kross i version för betongkrossning. Förstärkt CAT C 13 motor. Bandburen. Fjärrbetjäning.

Gasparin F1000C Vesuvio käftkrossGasparin F1000C Vesuvio käftkross
1000x650 mm öppning, slutmaterial 40 - 180 mm, 5 kbm matarficka, bandburen, överbandsmagnet, kabelfjärrkontroll. Motor rekonditionerad och körd 1000 timmar.

Trevi Benne PMG 09S riv- och sortergripTrevi Benne PMG 09S riv- och sortergrip
Demoex. För 8 - 16 tons maskin. Stark och robust för rivning, smidig för sortering. Bredd 700 mm. Öppning 1750 mm. Kontinuerlig 360° rotation.

Levererade maskiner

Anaconda DF410 2-däcks siktAnaconda DF410 2-däcks sikt
Levererad till Rå Riv i maj 2014. Sorteringsverket ska användas tillsammans med slagkrossen Gipo R90 GIGA som arbetar med att krossa asfalt.

RB 5000 mobil pressRB 5000 mobil press
Leverans i januari 2014 av bilpress till Bil & Metallpressen i Åby. Monterad på en tre-axlad trailer. Kommer användas för att pressa bilar runt om i Sverige. Boxlängd 5000 mm.

Trevi Benne MK 70 multisaxTrevi Benne MK 70 multisax
Världens största multisax, vikt 9 ton. Levererad till Rivners AB med en pulveriserarkäft och betongsaxkäft. Käftbytet görs på 5 minuter.